URUSAN SEKOLAH

"Platform Pendidikan untuk Guru, Murid dan Ibu Bapa"

Pandemik COVID-19 telah mempercepatkan pembangunan dan transformasi dalam sistem pendidikan. Pembelajaran dalam talian dan penggunaan aplikasi mudah alih untuk proses pengajaran adalah fokus utama murid, para pendidik dan ibu bapa sama ada keberkesanan, kecekapan dan kemampuannya dalam memastikan murid mencapai objektif pembelajaran. Tidak dinafikan bahawa, buku teks (digital) adalah sumber rujukan utama kerana buku teks merupakan satu-satunya rujukan yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan dan dimiliki oleh semua murid. Buku teks digital terbaru mempunyai ciri-ciri teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) berkualiti dan mesra pengguna.

Berikut adalah senarai pautan buku teks digital untuk Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang telah saya susunkan mengikut mata pelajaran. Harap membantu.

Mata Pelajaran Teras & Wajib

Elektif Bahasa

  • Bahasa Cina Komunikasi

  • Bahasa Jerman

  • Bahasa Korea

  • Bahasa Perancis

Elektif Pengajian Islam

  • Daftar Hifz T4

Elektif Sastera Ikhtisas dan Kemanusiaan

  • Pengajian Keusahawanan T5
  • Pengajian Keusahawanan T4

Elektif STEM

Mata Pelajaran Kesenian (Sekolah Seni Malaysia)

Pautan asal :

https://drive.google.com/drive/folders/1GSzVyVouAhBLfL3k33dtxqqQtFlhYVgX

6 thoughts on “Buku Teks Digital KSSM (Menengah Atas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *